• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/07 ساعت 06:52

    جناب آقای وزیر! با تقدیر از اهتمام شما و همکارانتان به شفافیت و مقابله‌ی نظام مند با فساد، خوب است باتوجه به شایعات، درباره مدرک تحصیلی خود نیز شفاف سازی بفرمایید.