• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/07 ساعت 19:55

    عرض نکردم این شایعات به گروه خونی کارکنان اعزامی و.خارجه نمی‌خورد؟ «قاسمی (سخنگوی وزارت خارجه) ضمن تکذیب خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر قصد استعفای جمعی از مدیران و سفرا گفت: صرف‌نظر از نتیجه استعفای آقای #ظریف با کمال صلابت به انجام وظایف خطیر خود در خارج از کشور ادامه می‌دهیم!»