• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/07 ساعت 14:03

    دوستانی که خبر از استعفای کارکنان سفارت‌های کشورمان در خارجه می‌دهند، قطعا در عمرشان حتی با یک دیپلمات ایرانی آشنایی نداشته‌اند. متوسط حقوق مامورین اعزامی واخ حدود ۱۵برابر همتایان‌شان در کشور است. واقعا حتی برای یک‌نفرشان جابه‌جایی وزیر درمقابل این اختلاف حقوق کمترین اهمیتی دارد؟