• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1397/12/07 ساعت 13:39

    شهرداری #اصفهان به عنوان اولین شهرداری کشور خود را در معرض ارزیابی #تعالی_سازمانی قرار داد. تعالی سازمانی در اداره ارزان شهر، توسعه خدمت رسانی و ارتقای رضایت کارکنان کمک می‌کند. معتقدیم نهادی مانند شهرداری که مستقیم با مردم در ارتباط است باید با جدیت به سمت بهبود مستمر حرکت کند.