• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/12/07 ساعت 08:46

    دراین ساعات از چهره‌های کمی می‌توان نام برد که می‌توانند ورق تحولات را در راستای منافع‌ملی‌بازگردانند و #علی‌اکبر‌صالحی میانه‌رویی معتدل و منصف که آداب ریش سفیدی سیاسی را می‌داند،نخستین نفر است.(عکس:روزی که #صالحی وزارتخارجه را به #ظریف تحویل‌داد)