• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/07 ساعت 11:33

    استعفا راه حل مناسبی برای مواجهه با مشکلات و چالش‌ها نیست؛ با پرهیز از تداخل وظایف، زمینه را برای هم افزایی قوای کشور و تقویت مدیران اجرایی فراهم کنیم.