• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/07 ساعت 23:44

    بی‌هیچ مبالغه این شعار که #ظریف_بمان درخواست کاملا واقع‌بینانه و بسیار درستی است. چرا؟ نخست کافی است گزینه‌های محتمل ر.جمهور برای جایگزینی او را در ذهن مرور کنیم و دریابیم که باز صدرحمت به او! دودیگر آنکه، باید بماند تا سرنوشت سیاست‌هایش در بود خودش عبرت‌آموز ما و آیندگان شود!