• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/06 ساعت 10:30

    شایع‌ترین #مخدرهای مصرفی در ایران وزارت بهداشت: هنوز هم شایع‌ترین ماده مخدر مصرفی در کشور در سنین ۴۰ سال به بالا #تریاک است مواد مخدر صنعتی در بین گروه‌های سنی نوجوانان و جوانان شایع شده که در این حوزه مصرف #آمفتامین‌ها و محرک‌هایی مانند #شیشه و #گل بیشترین شیوع را دارد. /ایسنا