• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/06 ساعت 17:51

    در دهه۵۰ کشورمان باسرمایه‌گذاری درمهم‌ترین صنایع جهان باعث رونق آن‌ها و سودبسیار خود شد. به عنوان نمونه خرید۲۵٪ از سهام صنایع عظیم فولاد آلمان (کروپ) برای سازمان تامین اجتماعی ایران. امروز ر.جمهور خواست همین سازمان شرکت‌های کم‌بازده خود را به رایگان واگذار وراحت شود! زیبا نیست؟