• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1397/12/06 ساعت 14:55

    گزارش ریحانه یاسینی در #روزنامه_ایران در مورد شبکه‌های سودجوی توزیع #گوشت نمونه خوبی از #گزارش‌های تحقیقی است که جای آن در #رسانه‌های ما خالی است. مشوق این نوع کارهای حرفه‌ای و ارزشمند باشیم تا روزنامه‌ها بتوانند در جایگاه واقعی خود قرار گیرند و نقش و اثر اجتماعی خود را بازیابند.