• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/06 ساعت 07:37

    درخواست جالب بسیج دانشجویی دانشگاه همدان از استاندار; امام علی (ع): آیا به این اکتفا کنم که به من امیرالمؤمنین بگویند و در سختی‌های روزگار با مردم شریک نباشم؟!