• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/12/05 ساعت 23:09

    میزان افزایش #حقوق_کارگران به جلسه آتی شورای عالی کار موکول شد اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار: در نخستین جلسه شورا با موضوع تعیین افزایش #حقوق و #دستمزد سال ۹۸ کارگران، میزان این افزایش اعلام نشد و مقرر شد تا پیشنهادات در این زمینه در جلسه آینده مطرح شود.