• قیمت سکه نسبت به پایان سال گذشته ۳ میلیون و ۳۵۳ هزار تومان معادل ۲۱۶ درصد رشد کرده قیمت پارسال ۱ میلیون و ۵۴۷ هزار امروز ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دلارهم که پارسال ۴۸۰۰ تومان بود به ۱۳ هزا و ۸۰۰ تومان رسید یعنی افزایش ۹ هزارتومانی یا ۱۸۷ درصدی #بازار_ارز