• دولت و بانک مرکزی حتما #بازار_ارز را مدیریت می‌کنند،در شورای عالی اقتصادی سران قوا هم تصمیمات خوبی در حوزه ارز اتخاذ شده است و این‌ها همه نشان می‌دهد اراده جدی وجود دارد که مسائل در کشور مدیریت شود.