• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/04 ساعت 23:41

    به نماینده‌ای که با اخطار اصل ۱۱۰ مانع شفافیت حساب‌های قوه قضاییه شد، گفتم با اخطار اصل ۱۱۰ درواقع زیرآب اصل ۵ را می‌زنی؛ نیشخندی زد که نشان می‌داد که خود نیز از عواقب خودشیرینی اش آگاه است! یکی بر سر شاخ بُن می‌برید