• زهرا اصغری   Z_Asghari@

    1397/12/04 ساعت 14:32

    #کمالوندی گفت: کمتر از یک هفته دیگر نیروگاه بوشهر برای تعویض سوخت و تعمیرات برنامه‌ریزی شده از مدار خارج می‌شود در حالی که هنوز مطالبات پیمانکار برای تعمیرات سال قبل به طور کامل پرداخت نشده است و با رقم بودجه ارایه شده، تکلیف این نیروگاه در سال آینده هم مشخص نیست. #ایسنا