• حسین دهباشى   majazestan@

    1397/12/04 ساعت 14:43

    احمدزیدآبادی: مهم‌ترین فایده نظارت استصوابی برای اصلاح‌طلبان است. اگر این نظارت نبود که هیچ‌کدام‌شان در برابر رقبای واقعی رای نمی‌آوردند. اصلاح‌طلبی جریانی شکست‌خورده است و حاصلی ندارد جز خرده‌دست‌آوردهایی چون شعار ورود زنان به ورزشگاه! (نقل به مضمون)