• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1397/12/04 ساعت 09:34

    تلاطم بازار #خودرو ارتباطی به خودروسازان ندارد و بیشتر مرتبط با اموری خارج از حیطه کنترل آنهاست./ وزیرصنعت(مهر) پ.ن:احتمالا با همین استدلال قرار است از خودروسازانی که به تعهد خود عمل نکرده‌اند حمایت کنند اما آیا فقط #خودروسازان در این کشور درگیر امور خارج از حیطه کنترل خود هستند؟