• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/12/04 ساعت 11:30

    ایرانی‌ها ۴۹۰۰ ساعت بیشتر از #دانش‌آموزان سایر کشورها درس می‌خوانند معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش: دانش آموزان در #ایران ۱۳ هزار و ۹۰۰ ساعت #درس می‌گذرانند در حالی که این عدد در جهان کمتر از ۹۰۰۰ ساعت است و همین امر روی ساماندهی منابع اثر می‌گذارد. /ایسنا