• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/03 ساعت 16:18

    امامان جمعه می‌توانند الگوی کارهای خوب باشند؛ برداشتن نرده‌ها در تبریز و تهران. کناره گیری امام جمعه زاهدان بعلت کهولت سن. دعوت امام جمعه قرچک از نمایندگان برای بازدید از زندان. دعوت امام جمعه پیله سوار از سخنران زن؛