• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/03 ساعت 18:05

    ماده ۱ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴/ ۴/ ۱۳۶۸ مجلس: همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد؛ به‌نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را دربارۀ موضوعی که به آرای عمومی گذارده می‌شود، به یکی از دو صورت زیر اعلام نمایند: الف‌- آری ب‌- نه