• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/03 ساعت 16:05

    امام جمعه قرچک: از آن آقای نماینده محترمی که گفته است اخبار شنیده‌شده از زندان قرچک نگران‌کننده است دعوت می‌کنم به‌جای تکرار ادعای دشمن از زندان بازدید کند. بنده حاضر هستم همراه ایشان از همه بخش‌های زندان بازید کنم" مرحبا به این امام جمعه عزیز; شما هماهنگ بفرمایید بنده خدمت میرسم