• سینا رحیم پور   sinarahimpour@

    1397/12/03 ساعت 14:07

    چی شد کار رو‌به اینجا رسوندید؟!
    به نظرم این سوال آقای #صدیقی نیازمند ساعت‌ها مباحثه توی حوزه بین قشر روحانی داره
    صدیقی:
    «چرا جرأت نداریم به یک بی‌حجاب بگوییم حجابت را رعایت کن؟»