• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/03 ساعت 17:37

    حال که مهلت تصویب قوانین و معاهدات مبارزه با پولشویی تمدید شد، فرصت خوبی برای تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت در فضایی آرام‌تر وجود دارد؛ اگر مجمع هم نتواند تصمیم گیری کند فرصت خوبی برای #همه_پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هست.