• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/12/03 ساعت 15:39

    جناب استاد! ربط این امور با یکدیگر مانند «ربط حادث به قدیم» نیست که فهمش مشکل باشد; وقتی رابطه بانک‌های ما با شبکه بانکی بین المللی مشکل یا قطع شود امکان تبادل پول و داد و ستد کالا بین فروشنده و خریدار مشکل می‌شود، وقتی مبادله کالا مشکل شود منجر به کمبود کالا می‌شود، وقتی …