• سيدمحمد بطحايي   sm_bathaei@

    1397/12/02 ساعت 10:42

    امیدوارم این گام جدی برای مشارکت موثر همکارانم در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم گیری‌های کلان، سرآغازی مبارک برای اداره نظام آموزش و پرورش توسط همه #فرهنگیان باشد.