• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

    1397/12/02 ساعت 18:03

    رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان:
    با تلاشهای نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و پشتیبانی دستگاه قضائی استان تاکنون ۸ متهم در این خصوص دستگیر شدند.
    ۱۵۰ کیلو مواد منفجره در خانه‌های تیمی در شهرستان #خاش و ۶۰۰ کیلو مواد منفجره پیش ساخت بمب در خانه‌های تیمی در شهرستان #سراوان کشف شد.