• یزدان مرادی   Yazdan_moradii@

    1397/12/02 ساعت 00:11

    در شرایط کنونی اقتصاد ایران، جنس «اعتراض به گرانی‌ها» و «پیش‌خرید خودرو» دقیقا یکی است؛ مردم نگران از دست رفتن سرمایه‌هایشان هستند. ضمن اینکه داشتن سرمایه‌ای به اندازه خرید پراید، مترادف رفاه نیست.