• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/12/01 ساعت 00:16

    #ریاض برای عملیات جیش‌الظلم به پاکستان جایزه داد نشریه ایتالیایی 'د مدی تلگراف' با اشاره به حمله انتحاری اخیر گروه جیش العدل در زاهدان و سفر #بن‌سلمان به پاکستان نوشت: این احتمال وجود دارد که پاکستان به دلیل نادیده گرفتن فعالیت‌های جیش العدل از عربستان جایزه گرفته باشد./ ایرنا