• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/12/01 ساعت 09:48

    تا چند دقیقه دیگر سخنرانی من با عنوان« نه داده نه باز : چگونه نگذاریم داده‌ها باز شود»