• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/12/01 ساعت 22:27

    وزیر امور خارجه هر روز که می‌گذرد آنچه که برای ما روشن بود برای جهانیان نیز آشکار می‌شود: نه حقوق بشر و نه برنامه هسته‌ای نگرانی واقعی آمریکا نبوده است. اول یک روزنامه نگار مثله می‌شود؛ حالا هم فروش قاچاقی فناوری هسته‌ای به #عربستان_سعودى بخوبی دورویی آمریکا را افشاء می‌کند.