• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/12/01 ساعت 14:01

    دولت با معشیت مردم بازی سیاسی نمی‌کند #واعظی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند #دولت با افزایش قیمت #دلار قصد فشار به مجمع برای تصویب #پالرمو را دارد، گفت: وقتی دلاربالا می‌رود بیشترین فشار به دولت می‌آید،دولت بامنافع کشور و #معیشت مردم بازی سیاسی نمی‌کند