• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/11/30 ساعت 13:45

    تصمیمات درخور توجهی توسط همکاران شورای مدیریت تحول و منابع انسانی سازمان فناوری اطلاعات برای همکاران قراردادی گرفته شده است: ۱. اعطای پست به همکاران قراردادی ۲.تلاش در جهت همطرازی حقوق با پرسنل رسمی ۳. پذیرش مقاطع تحصیلی بالاتر همکاران اینها در مقابل تلاش همکاران کمترین است.