• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/11/30 ساعت 12:27

    احتمال دو مرحله‌ای شدن تعیین #دستمزد سال آینده کارگران/ با توجه به افزایش ٨٧ درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب ماندگی ۷۲درصدی دستمزد تا #معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است https://tn.ai/۱۹۵۰۹۰۸