• عاطفه کربلائی   akarbalaih@

    1397/11/30 ساعت 09:07

    ۶۰۰ ساعت تنفس هوای پاک در تهران پایتخت‌نشینان از ابتدای سال تاکنون ۲۷۶ روز هوای مطلوب تنفس کرده‌اند که ۲۵ روز هوا پاک و ۲۵۱ روز سالم بود. #ایسنا