• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1397/11/29 ساعت 11:20

    #تهران این روزها را خیلی دوست دارم هربار که چشمم به #دماوند پر برف می‌افتد دلم در لحظه پراز #شادی می‌شود این آمار #هوای_پاک و بیشترشدن تعداد روزهای بارانی امیدوارانه است اما حرفهای اعضای #شورای_شهر که مدام ازهزینه بالایی که ما شهروندان باید در آینده پرداخت کنیم نه! شوراآنلاین