• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1397/11/29 ساعت 22:03

    امام جمعه بندرعباس که از بازگشت تحریم‌ها استقبال می‌کرد، اینک در یک حرکت #پوپولیستی، وضعیت بد اقتصادی را به رئیس جمهور، یادآوری می‌کند!! کاش رسانه‌ها؛ آزادی عمل داشتند تا میزان تاثیرگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی را در ایجاد شرایط کنونی، اطلاع رسانی کرده و مردم بهتر قضاوت می‌کردند …