• جالبترین خبر اقتصادی برای من اختلاس هست که شده یه نوع سبک زندگی … اما آرزوم اینه که فقر ریشه‌کن بشه … البته آرزوی محال