• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1397/11/28 ساعت 23:13

    #رشد ۴۶ درصدی حجم #استخدام‌ در #استارتآپ‌ها و کسب و کارهای مجازی
    #ایران_تلنت در تازه‌ترین گزارش خود، آمار و تحلیلی مقایسه‌ای از وضعیت کسب‌وکارها در زمینه منابع انسانی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ یعنی در روزهای اوج بحران اقتصادی ارائه داده است

    http://itmen.ir/news/۲۷۱۳۲۳/٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴٪D۸٪AF-۴۶-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪B۵٪D۸٪AF٪DB٪۸C-٪D۸٪AD٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪AE٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA-٪D۸٪A۲٪D۹٪BE-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪DA٪A۹٪D۸٪B۳٪D۸٪A۸-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪DB٪۸C …