• سروش قاضی نوری   Ghazinoori@

    1397/11/28 ساعت 07:10

    با ممنوع کردن صادرات و ارائه ارز ۴۲۰۰ تومنی برای واردات مواد خوراکی، که ظرفیت تولید و حتی صادرات در کشور داریم، به بهانه کمک به معیشت مردم، فقط معیشت مردم را در بلندمدت به خطر می‌اندازیم. دلار نفتی را خرج ورشکست کردن تولیدکنندگان داخلی نکنیم. #تدبیر داشته باشیم.