• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1397/11/28 ساعت 23:14

    🔴طبق نظر سنجی مرکز پژوهش‌های PEW اکثریت در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا از گرفتن پناهنده حمایت می‌کنند. پرسش؛ آیا شما از اخذ پناهندگانی که از کشورهایی که درگیر جنگ و خشونت هستند حمایت می‌کنید؟ #Refugees #Eu