• شجاع خلیل زاده   Shoja3Kh@

    1397/11/27 ساعت 22:35

    از بازی بعد تمام تلاشم را با ارامش کامل برای موفقیت پرسپولیس و شادی هواداران انجام میدم.