• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/11/27 ساعت 19:08

    وزیر خارجه: اگر اروپا از اینکه ما #موشک می‌سازیم شکایت دارد باید به ما #جنگنده بفروشد. حزب‌الله از خود در برابر حملات اسرائیلی‌ها دفاع می‌کند. اسرائیل خود را تجهیز می‌کند تا بیش از ۳۰۰ حمله علیه سوری‌ها صورت دهد و هیچکس هم به این موضوع اهمیت نمی‌دهد.