• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/27 ساعت 11:20

    محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان #نظام_پزشکی: #تعرفه‌ها پایه مهم اقتصاد سلامت به شمار می‌روند و معتقدیم اگر تعرفه‌های پزشکی واقعی نباشند، #ورشکستگی مراکز پزشکی و کاهش ارائه خدمات پزشکی را به دنبال خواهند داشت. سازمان نظام پزشکی مسئول تعیین تعرفه‌های #پزشکی باشد. /ایرنا