• جواد حیدریان   javadheydarian@

    1397/11/27 ساعت 23:30

    #عصر_جدید زیراکس بد رنگ و بی کیفیت، #امریکن_آیدلز وقتی مزخرف و مسخره است که یک ملت برای سالها به بهانه مقابله با #نفوذ از سوی تلویزیون و دولتمردان به گروگان گرفته شوند و روزنامه‌نگاران بسیاری به این اتهام دستگیر و از آرامش زندگی تهی میشوند.