• مهدی محمودی   mehdimahmudi@

    1397/11/26 ساعت 09:46

    نتانیاهو رفته #ورشو هرکاری دوست داشته کرده و با وزرای خارجه عربی که آرزوش بود دیدار کرده و لهستان براش سنگ تمام گذاشته، آخرشم گفته لهستانیها همدست نازیها و #هیتلر هستند! :)
    امروز وزارت خارجه لهستان سفیر اسرائیل رو فراخوانده #Poland #Israel #IRAN