• جناب #همتی ریاست محترم #بانک_مرکزی در آخرین پست اینستاگرامی فرمودند اگر علم اقتصاد نمیدانید اظهار نظر نکنید چون علم ندارید ؛اگر فرضا هم علم میدانید ؛باز اظهار نظر نکنید چون اطلاعات ندارید .
    ضمنا بزرگوار کامنت خود را بسته اند
    #حکمرانی_خوب