• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/11/26 ساعت 22:00

    اف ای تی اف به روایت زمان؛ آقای @DrSaeedJalili تغییر رویکردتان به اف ای تی اف را چگونه توجیه می‌کنید؟!