• مهرداد بذرپاش   mehrdadbazrpash@

    1397/11/26 ساعت 18:00

    برخی خرده می‌گرفتند مگر جوانان تجربه‌ای دارند که مشاور باشند!
    غافل از اینکه عده‌ای فکر می‌کنند ۳۰ سال تجربه دارند اما در واقع ۳۰ سال سابقه دارند و فقط یک کار را تکرار کرده‌اند
    در بسیاری از حوزه‌ها مثل #IT این جوانترها هستند که تسلط بیشتری دارند