• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/11/26 ساعت 21:56

    مسئولان و خدمتگزاران باید به این ملت وفادار افتخار کند زیرا با وجود مسائل ومشکلات اقتصادی و برخی فشارها با همان عشق و وفاداری #چهل_سال اخیر برای بیعت با آرمان‌های #امام_خمینی (ره)و رهبر معظم انقلاب به صحنه می‌آیند این ملت شایسته ارائه بهترین خدمات و بهبود وضعیت زندگی هستند